Razglednica 1280x768 BiH

Paparazzi oprez Poli je na odmoru!

Poli također koristi utorak samo za sebe. Ipak, ova kartica je samo za vas, Poli dio ljetnog raja.