Politika upotrebe kolačića

Internet stranica koristi sledeće kolačiće:

Ime kolačića Servis Valjanost Opis
alc_enc Poli 3 mjeseci Namjera je da spasi email i lozinku da se prijavite-u Poli računu.
PastMember Poli 3 mjeseci Namenjen za korištenje Poli računa.