SetWidth1200 Poli mini hrenovka simulacija 640x480 CRO

Poli mini hrenovka

Možete joj reći bilo što, ali nikada je ne zovite hrenovka!